senior projekt manažer

Vzdělání:

Ostravská univerzita v Ostravě – Geografie a regionální rozvoj.
Manažer projektů IROP, OPŽP, národních programů MMR, MŽP a dalších s více jak 11 lety praxe v oboru.

legner@plusprojekt.cz

„Poctivost, odbornost a pracovitost jsou hlavní kréda mé práce, které si obce a města zaslouží.“

Ve skupině Plus Projekt působí na pozici senior projektového manažera se specializací na Operační programy IROP a OPŽP, kde uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti z desítek úspěšně realizovaných projektů.

Do skupiny vkládá dlouholeté zkušenosti z manažerských pozic dotačně orientovaných společností, analytické a realizační schopnosti.

Komunikuje česky a anglicky.

Profesní zkušenosti:

  • Zpracování projektových žádostí vč. studií proveditelnosti různorodých dotačních programů (EU, národní, krajské).
  • Realizační management operačních programů EU (IROP, OPŽP).
  • Tvorba koncepčních dokumentů, analytická činnost.