Konference Modro-zelená infrastruktura v obcích a financování infrastrukturálních projektů

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 proběhl první Projektový den Plus Projekt, s.r.o., v brněnském Dietrichsteinském paláci. Jeho součástí byla i konference „Modro-zelená infrastruktura v obcích a financování infrastrukturálních projektů“, kterou Plus Projekt uspořádal ve spolupráci s Nadací Partnerství.

Konference byla zaměřená na hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném i venkovském prostředí. Účastníky z veřejného sektoru i širokého spektra soukromých firem programem konference provedl Ing. Petr Kolář, výkonný ředitel společnosti Plus Projekt, s.r.o.

V prvním bloku představili své zkušenosti s hospodařením s dešťovou vodou odborníci Nadace Partnerství Mgr. Martin Ander, Ph.D. a Mgr. Václav Izák.

Na začátku druhého bloku představila Mgr. Veronika Poláková, MBA, senior projekt manažerka Plus Projekt, s.r.o., potenciální zdroje financování a očekávané novinky následujícího programového období klíčové pro hospodaření s dešťovou vodou většiny účastníků konference.

O novém přístupu k dešťové vodě následně pohovořil Ing. Radim Vítek, MSc, specialista vodohospodář z Kanceláře architekta města Brna.

Na jeho vystoupení navázal Ing. Petr Šašinka, Ph.D. vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna v přednášce „Příprava ITI a financování projektů v Brněnské metropolitní oblasti po roce 2020.“

Nejdůležitější momenty konference pak v závěru projektového dne shrnul Ing. Petr Kolář v rámci řízené panelové diskuze za účasti všech přednášejících.

Všem přednášejícím i účastníkům mnohokrát děkujeme za příjemnou atmosféru konference, přejeme mnoho plusových projektů a těšíme se na setkání na dalších projektových dnech.

Prezentace ke stažení