Mgr. Kamila Kolářová, MBA

CEO, spoluzakladatelka skupiny Plus Projekt

Vzdělání: Vratislavská Univerzita, Právnická Fakulta – obor ekonomie
Executive MBA – Ekonomická Univerzita ve Vratislavi – strategické řízení a rozvoj lidských zdrojů
Zkušená manažerka projektů z oblastí psychologie práce a organizace jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor (zejména zdravotnictví a školství).

„Základem každé organizace jsou lidé. Dobrý zaměstnavatel dokáže využit jejích potenciál pro rozvoj firmy, a zároveň podpořit work-life balance.“

Více o Kamile

Mgr. Kamila Kolářová, MBA
Ing. Petr Kolář

Ing. Petr Kolář

CEO, spoluzakladatel skupiny Plus Projekt

Vzdělaní: MU Brno – Regionální rozvoj Téměř 20 let v řídicích funkcích v oboru
Uznávaný autor programů v oblastech veřejných zakázek a projektového řízení – první z nich vytvořil již v roce 2004.

„Pro rozvoj každé organizace je zásadní strategické myšlení. Potřebujete nadhled osobní znalosti a zkušeností s problémy stovek obcí či firem – to se v kurzu nenaučíte. Na to jsou potřeba roky praxe.“

Více o Petrovi

Ing. Lucia Matlová

Mgr. Lenka Weiterová, Ph.D

projekt manažer

Vzdělání: PřF MU v Brně – Fyziologie a vývojová biologie živočichů
Manažerka úspěšných projektů z OPPIK a OPTAK.

"Vize bez akce je sněním,
akce bez vize je noční můrou.”

Více o Lence

Ing. Lukáš Soudek

specialista veřejných zakázek

Vzdělaní: PF VUT Brno - Podnikové finance a obchod.

„Administrace veřejných zakázek znamená být stále připraven.“

Více o Lukášovi

Ing. Lukáš Soudek
Mgr. Martina Nečasová

Mgr. Michaela Lacková

právník 

Vzdělaní: PrF MU v Brně, Obor Právo a právní věda

Administruje veřejné zakázky a zajišťuje dílčí úkony při zadávacích řízeních.

„Každý by měl mít právo na sebevyjádření v jakékoliv formě."

Více o Míši

Ing. Šárka Gazdíková

projekt manažer

Vzdělání: MENDELU v Brně – socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
Úspěšná manažerka projektů MŽP a OPPIK.

„Nikdy neopouštěj své sny! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“

Více o Šárce

Ing. Šárka Gazdíková
Ing. Lenka Duranová

Ing. Simona Karásková

projekt manažer

Vzdělání: Mendelova univerzita v Brně – Ekonomika a management, Manažersko-ekonomický obor

„Vaše sny nemusí být velké. Ale musí být vaše."

Více o Simoně

Mgr. Kristýna Dvořáková

právník

Vzdělání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Obor Právo a právní věda (magisterské studium)

"Veřejné zakázky jsou jako maraton, člověk prostě musí vytrvat."

Více o Kristýně

Mgr. Jana Košíčková

Mgr. Martin Budiš

právník
specialista veřejných zakázek

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, obor Právo a právní věda

„Administrace veřejných zakázek znamená být stále připraven.“

Více o Martinovi