Plus Projekt umí komplexní investiční službu – přinášíme řešení, šetříme čas a peníze.

Poskytujeme ucelenou službu od posouzení projektu, předprojektové fáze, financování, přes výběrová řízení, technický dozor až po úspěšné dokončení projektu.

Integrace procesu do našich rukou odstraní základní příčinu většiny koordinačních chyb – dělení odpovědnosti. Zvyšuje se jistota investora, snižují rizika a zkracují realizační termíny. Celkové náklady projektu optimalizujeme k maximální spokojenosti investora.

Předprojektová fáze a projektová dokumentace

Technickoekonomické zadání jsme schopni zadat jak vašim projektantům, tak připravit našimi kapacitami. Spolupracujeme s renomovanými projekčními kancelářemi a vysoce kvalifikovanými specialisty.

Výběr dodavatelů a veřejné zakázky

Pro veřejné a dotované zadavatele je výběr dodavatelů dle pravidel povinností.

Více o naší podpoře při zadávání veřejných zakázek čtěte zde.

I privátním investorům, kteří financují projekty z vlastních zdrojů, jsme schopni pomoci vybrat a doporučit nové vhodné dodavatele, nebo naopak ochránit před dodavateli nekvalitními.

Kvalitní výběr šetří Váš čas, zvyšuje jistotu, zkracuje termíny.

Construction Management a Cost Management

Umíme pro Vás zajistit komplexní řízení stavby včetně Construction managementu stavby. Pravidelně Vás informujeme o průběhu stavby a postupu prací, snížíme Vaši administrativní zátěž a zajistíme rychlou reakci na rizikové události. Jsme Vaším společníkem v rámci reklamačního řízení až po archivaci.

Finanční dopad každé investice je pro investory zásadní. V rámci služeb cost managementu nabízíme vyhodnocování prostavěnosti, analýzu a kontrolu průběžných nákladů, ověřování fakturace, plnění smluvních podmínek, řízení změn a kontrolu závěrečného vyúčtování. Zpracujeme pro Vás konečné vyhodnocení investice na míru.

Posouzení projektu, zpracování investičního záměru

  • Nejste si jisti ekonomickou stránkou projektu?
  • Chybí Vám potřebný impuls k zahájení nového projektu?

Analyzujeme optimální varianty řešení, potenciální zdroje financování a časový harmonogram. Pokud projekt přesáhne finanční rámec, navrhneme úspory a optimalizaci. Výsledný projektový (investiční) záměr tvoří základní kámen investice.

Financování investice

Nalezení dotačních možností je pro nás standardem. V první fázi je zásadní posoudit, jestli se dotace vyplatí.

Díky dlouholeté praxi v dotačním světě jsme schopni zajistit získání dotací. Odpovídající dotací Váš projekt dostane zcela jiné ekonomické parametry.

Vedle finančního přínosu je nutné vnímat i náklady, omezení a rizika, které využití dotace může přinést. Pokud Vám dotaci nedoporučíme, pomůžeme Vám při jednání s Vaší bankou či jiným investorem o financování Vašeho projektu.

Realizační fáze – řízení stavby a technický dozor investora

Náš tým autorizovaných inženýrů a techniků zajistí plnění postupu prací podle harmonogramu a dohlíží na kvalitu až do konečného předání díla. Poskytuje součinnost při kolaudaci a dalších činnostech (včetně BOZP) nezbytných pro úspěšné dokončení projektu.

Naše řízení projektu Vám přinese úsporu mzdových nákladů a přenesení odpovědnosti na spolehlivý a zkušený tým s inovativním přístupem, který komplexní službu.

Jeden dodavatel – jedna záruka – jedna odpovědnost – jistota.

Finanční dopad každé investice je pro investory zásadní. V rámci služeb cost managementu nabízíme vyhodnocování prostavěnosti, analýzu a kontrolu průběžných nákladů, ověřování fakturace, plnění smluvních podmínek, řízení změn a kontrolu závěrečného vyúčtování. Zpracujeme pro Vás konečné vyhodnocení investice na míru.