Zadání veřejné zakázky je jedním z nejdůležitějších momentů hospodaření s veřejnými prostředky (ať už z evropských nebo národních zdrojů).

Plus Tender Vás úspěšně provede správným postupem zadání veřejné zakázky vedoucím nejen k výběru nejvhodnějšího dodavatele, ale i k omezení rizika krácení dotace, sankcí ze strany ÚOHS a různých kontrolních orgánů.

Kvalita na Vaší straně

Plus Tender pro Vás kvalitně zajistí veškerou agendu spojenou s veřejnými zakázkami dle zákona č. 134/2016 Sb., pravidel dotací i vašich interních směrnic!

Budeme pro Vás současně kvalifikovaným znalcem problematiky a přívětivým rádcem. Do zadávacích podmínek pomůžeme promítnout to opravdu podstatné z charakteru projektu.

Přebereme zodpovědnost za vedení veřejné zakázky, garantujeme soulad se zákonem a vybranými pravidly. Garantujeme právní jistotu a šetříme Váš čas.

Naše zkušenosti pro Vás

Náš tým má bohaté zkušenosti se všemi druhy veřejných zakázek na straně administrátora, zadavatele i kontrolního orgánu. Naši lidé v minulých letech realizovali stovky veřejných zakázek v celkové hodnotě miliard korun.

Ve prospěch našich klientů využíváme průběžně aktualizovanou databázi dodavatelů s daty z téměř všech veřejných zakázek v ČR, pracujeme tak s jejich naprosto objektivním hodnocením.

Našimi klienty jsou instituce veřejné správy a společnosti, pro které jsou veřejné zakázky běžnou rutinou i firmy, které čeká jejich první veřejná zakázka. Všechny naše zkušenosti Vám dáváme k dispozici!