Malé firmy, velké společnosti i organizace veřejného sektoru mají nárok žádat, a velkou šanci získat, dotace z různých finančních nástrojů.

Pro reálný úspěch a získání dotace jsou dnes klíčové zkušenosti zpracovatele žádosti. Plně platí:

„Nestačí vědět, je také potřeba umět.“

V dotační oblasti poskytujeme ucelenou nabídku služeb. Ke každému projektu přistupujeme individuálně, vždy hledáme nejvhodnější řešení.

Budeme stát po Vašem boku po celý životní cyklus Vašeho projektu, úspěšně Vás provedeme jednotlivými kroky dotačního procesu.

Analýza finančních zdrojů

Komplexně posoudíme Váš záměr, společně nastavíme parametry projektu s ohledem na Vaše cíle a možnosti. Poradíme Vám, který dotační titul je pro Vás nejvhodnější. Pokud naopak zjistíme příliš vysoká rizika, v žádném případě Vám využiti dotace nedoporučíme. Pak Vám pomůžeme hledat jiná řešení.

Administrace

Pomůžeme Vám realizovat projekt podle dotačních pravidel a podmínek. Přípravy veškeré dokumentace, dohledu nad realizací smlouvy, zpráv, čerpání i kontroly se ujmou naši nejlepší odborníci.

Realizační fáze

Zajistíme realizaci a kontrolu Vašeho projektu – zejména dodržování termínů, plnění ukazatelů a cílů.

Při kontrolách se můžete spolehnout na naši asistenci při přípravě podkladů a komunikaci s kontrolními orgány.

V Plus Projekt dokážeme rozpoznat a doporučit, za jakých podmínek se Vám dotace vyplatí. Umíme ji pro Vás získat!

Konzultujeme první myšlenku, napíšeme Váš projekt, vybereme dodavatele, zajistíme realizaci, převezmeme odpovědnost za komunikaci s úřady, asistujeme při kontrolách a monitorujeme plnění cílů v době udržitelnosti.

Zvyšujeme Vaši šanci na získání dotace, minimalizujeme Vaši personální zátěž a náklady.

Žádost o dotaci

Zpracujeme kompletní žádost v dotační terminologii s veškerou dokumentací, přílohami a studií proveditelnosti.

Vaši žádost řádně podáme.

Odborně zpracovaná žádost maximalizuje šance na získání dotace.

Výběrová řízení/veřejné zakázky

V transparentním výběrovém řízení vám pomůžeme vybrat dodavatele. Realizujeme výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách i požadavků jednotlivých dotačních titulů.

Širší informaci o veřejných zakázkách najdete zde.

Dokončení projektu

Připravíme veškeré podklady pro formální dokončení realizace (finální žádost o čerpání, závěrečná monitorovací zpráva). Sledujeme dodržení všech pravidel udržitelnosti projektu.

Pokud Vás nyní zajímá, jakým směrem se budou vyvíjet dotace po roce 2020, tedy v následném programovém období….neváhejte nás kontaktovat.