Náklady na energie tvoří významnou část provozních výdajů. Mnoho firem i institucí bere energetické výdaje jako samozřejmost i přes to, že ve výrazné většině případů lze energetické náklady efektivně snížit.

Naše komplexní studie Vám pomůže ušetřit desítky procent výdajů za energie ročně. S vhodně nastavenou energetickou koncepcí dokážete snížit výdaje i o více než 50 %.

Vyhodnocení stávajícího stavu

Posoudíme celkovou energetickou náročnost Vaší organizace (objektu) ze všech hledisek (technologické zařízení budov, výrobní technologie, ohřev, vytápění, vzduchotechnika, chlazení a další).

Návrh energeticky úsporných opatření

Navrhneme Vám (a zdůvodníme) minimálně dvě varianty energeticky úsporných řešení. Někdy stačí i malé změny k dosažení úspor v řádech desítek i stovek tisíc.

 

Ukážeme Vám celkový přínos návrhů ze všech významných hledisek:

  • celková výše úspor
  • ekonomické hledisko
  • přínos pro životní prostředí
  • pracovní podmínky
  • realizovatelnost
  • a další

Doporučíme Vám nejvhodnější opatření a další postup.

Realizace vhodného řešení, financování

Pomůžeme Vám profesionálně realizovat zvolená opatření – od výběru dodavatelů až po případnou kolaudaci.

Budete-li mít zájem, navrhneme a zajistíme nejvhodnější způsob financování Vašich úprav.