Pomáháme financovat rozvoj firem i organizací v soukromém i veřejném sektoru.

Volíme a zajišťujeme nejvhodnější formy financování prostřednictvím dotačních projektů, daňových úspor i jiných zdrojů.

Know-how poradenské skupiny Plus Projekt stojí na špičkové erudici a téměř 20 letech zkušeností klíčových členů týmu ve světě dotací, projektového řízení a veřejných zakázek. U evropských dotací jsme od jejich vstupu do ČR.

Náš cíl

Úspěšný a finančně zdravý rozvoj našich spokojených klientů.

Naše cesta

Největší hodnotou dnes není informace, kde dotace získat, ale doporučení, jestli se to ještě vyplatí!
Umění je, připravit projekt tak, aby jeho realizace přinesla opravdu potřebný užitek!

Dotace jsou jedním z možných zdrojů financování rozvoje organizací v soukromém i veřejném sektoru. Vnímáme je jen jako článek životního cyklu projektu. Projekty řídíme po celý průběh jejich života! Od vzniku myšlenky, přes projekci, zajištění financování, výběrová řízení, technický dozor, až po jejich uvedení do provozu a monitoring plnění stanovených cílů.

Proč s námi

Kvalitní služby

Garantujeme špičkovou kvalitu. Každé fázi projektu se pečlivě věnuje erudovaný odborník – specialista. Díky tomu umíme kvalitně splnit vaše zadání a odpovědět na všechny vaše dotazy.
Vyzkoušejte to!

Zkušenosti

Stavíme na bohatých zkušenostech a kompetencích klíčových zaměstnanců. Ačkoliv je Plus Projekt mladou firmou, naši lidé mají s přípravou, realizací i kontrolou projektů letité zkušenosti.

Osobní přístup

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Velkou pozornost věnujeme volbě řešení a přípravné fázi projektu, aby všechny parametry byly od počátku realizace nastaveny podle Vašich potřeb i v souladu se zvolenou formou financování.

Týmová práce, otevřenost

Ke každému problému přistupujeme jako tým. Každý specialista přináší návrhy ze svého úhlu pohledu. Zároveň jsme flexibilní, přizpůsobiví a otevření podnětům a změnám.

Etické hodnoty

Etika je pevnou součástí našeho podnikání. Ctíme náš etický kodex, bezpodmínečně dodržujeme národní i evropskou legislativu.

Jsme zapálení pro věc

Baví nás naše práce, naše značky, naše služby a naši klienti.