právní praktikantka 

Vzdělaní: PrF MU v Brně, Obor Právo a právní věda - v rámci Erasmus+ studium na IES Valle del Arlanza - Lerma (Burgos)

lackova@plusprojekt.cz

„Každý by měl mít právo na sebevyjádření v jakékoliv formě."

Ve skupině Plus Projekt se zabývá administrací veřejných zakázek a poskytuje právní podporou oddělení projektového řízení a dotací.

Komunikuje česky, španělsky a anglicky.

Profesní zkušenosti:

  • druhým rokem působí ve sféře veřejných zakázek
  • příprava dokumentů, konzultační a metodická činnost v procesu přípravy, administrace a realizace veřejných zakázek na straně dodavatele i zadavatele
  • administruje výběrová řízení