specialista veřejných zakázek

Vzdělaní: PF VUT Brno - Podnikové finance a obchod.

soudek@plusprojekt.cz

„Administrace veřejných zakázek znamená být stále připraven.“

Ve skupině Plus Projekt se zabývá administrací veřejných zakázek.

Komunikuje česky a anglicky.

Profesní zkušenosti:

  • téměř deset let administrace veřejných zakázek
  • kontrolní a monitorovací činnost na straně řídícího orgánu v rámci kontroly veřejných zakázek u projektů čerpajících finanční prostředky z operačních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj
  • administrace veřejných zakázek jak na straně zadavatele, tak na straně účastníka