specialista veřejných zakázek

Vzdělaní: Masarykova univerzita v Brně – Právnická fakulta.

budis@plusprojekt.cz

„Administrace veřejných zakázek znamená být stále připraven.“

Ve skupině Plus Projekt se zabývá administrací veřejných zakázek.

Komunikuje česky a německy.

Profesní zkušenosti:

  • dvacet let praxe v oblasti veřejných zakázek
  • pracovník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • externí konzultant a kontrolor zadávacích řízení příjemců dotací v rámci operačního programu ROP Jihovýchod

  • administrace veřejných zakázek jak na straně zadavatele, tak na straně účastníka
  • lektorská činnost v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek